لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

آرشیوکمبود وقت یا مشکل مدیریت زمان

روانشناسی زندگیروانشناسی و موفقیتمشاوره روانشناسی

آیا شما کمبود وقت یا مشکل مدیریت زمان؟ – برتر

آیا شما کمبود وقت دارید یا مشکل مدیریت زمان؟     زندگی هر سال پیچیده تر و شلوغ تر میشود. کارهایی که پارسال انجام میدادید شاید ساده تر و راحت تر از کارهایی باشند که امسال انجام میدهید… هیچ راه فراری ندارید، این طبیعت زندگی است. با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی و فرصت های ارتباطاتی که در اختیار ما قرار میگیرد به مراتب زندگی سخت تر، مسئولیت ها بیشتر و اداره کردن آنها دشوار تر میشوند. اداره کردن تمامی امور در زندگی سخت میشود، اما شما میتوانید از پس آنها بر بیایید، کارهایتان را انجام دهید، مسئولیت هایی که...