لطفا یک منو را به مکان منوی اصلی زیر اختصاص دهیدمنو

آرشیومثبت‌‌انديشي

روانشناسی و موفقیتمعرفی بزرگانموفقیت

همه چیز درباره فلورانس اسکاول شین -روانشناسی

زندگی پیکار نیست، بازی است همه چیز درباره فلورانس اسکاول شین نویسنده صاحب کلام بیشتر مردم زندگی را پیکار می‌انگارند. اما زندگی پیکار نیست، بازی است... هر چند که بدون آگاهی از قانون معنویت نمی‌توان در این بازی برنده شد و پیروز بود. عیسی مسیح آموخت که زندگی بازی بزرگ...